Глосарій

Балон газовий

Gas cylinders (Eng.), Баллон газовый (Рус.)

Металеві ємкості, призначені для зберігання, транспортування та використання стиснутих, зріджених та розчинених газів під тиском вище атмосферного. Використовуються як в побутових, так і в промислових цілях