27.11.2020 / 11:04

Офіційні правила розіграшу «Шалена кількість подарунків!»

 1. Замовники Акції:

АТ "Вінницягаз",  код ЄДРПОУ 03338649, місцезнаходження: 21012, м. Вінниця, пров. Костя Широцького, 24

АТ "Волиньгаз", код ЄДРПОУ 03339459, місцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. І.Франка,12

АТ "Дніпрогаз", код ЄДРПОУ 20262860, місцезнаходження: 49029, м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 5

АТ "Дніпропетровськгаз", код ЄДРПОУ 03340920, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 2

АТ "Житомиргаз", код ЄДРПОУ 03344071, місцезнаходження: 10002, м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 35

АТ "Закарпатгаз", код ЄДРПОУ 05448610, місцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2

АТ "Запоріжгаз", код ЄРДПОУ 03345716, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7

АТ "Івано-Франківськгаз", код ЄДРПОУ 03361046, місцезнаходження: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 10

АТ "Криворіжгаз", код ЄДРПОУ 03341397, місцезнаходження: 50005, м. Кривий Ріг, просп. Металургів,1

АТ "Львівгаз", код ЄДРПОУ 03349039, місцезнаходження: 79039, м. Львів, вул. Золота, 42

АТ "Миколаївгаз", код ЄДРПОУ 05410263, місцезнаходження: 54003, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159

АТ "Рівнегаз", код ЄДРПОУ 03366701, місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. Вишенського, 4

АТ "Сумигаз", код ЄДРПОУ 03352432, місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Лебединська, 13

АТ "Тисменицягаз", код ЄДРПОУ 20538865, місцезнаходження: 77401, м. Тисмениця, вул. Вісконта, 3

АТ "Харківгаз", код ЄДРПОУ 03359500, місцезнаходження: 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, 1

АТ "Харківміськгаз", код ЄДРПОУ 03359500, місцезнаходження: 61109, м. Харків, вул. Москалівська, 57/59

АТ "Хмельницькгаз", код ЄДРПОУ 05395598, місцезнаходження: 29019, м. Хмельницький, проспект Миру, 41

АТ "Чернівцігаз", код ЄДРПОУ 03336166, місцезнаходження: 58005, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9А

АТ "Чернігівгаз", код ЄДРПОУ 03358104, місцезнаходження: 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 68

 1. Організатор Акції: ТОВ «104.ЮА», код ЄДРПОУ 39142689, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2
 1. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.
 2. Територія проведення Акції - Україна, за виключенням територій проведення Операції Об’єднаних Сил та тимчасово окупованих територій.
 3. Строк Акції - з «1» грудня по «22» грудня 2020 року включно.
 4. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи, що на момент проведення Акції є абонентами послуг з розподілу газу Замовника.
 5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
 6. Учасниками Акції не можуть бути працівники або близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) Замовника або Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції.
 7. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав всі умови участі в Акції та був визначений Переможцем, має можливість отримати від Організатора один із подарунків, зазначених нижче.
 8. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Подарунків за згодою Замовника. Кількість Подарунків визначається на розсуд Організатора Акції та може змінюватись.
 9. Отримання Подарунку Переможцем Акції можливе лише на території України за умови надання платіжного документу, що підтверджує виконання Учасником умов акціїї.

12 Для того, щоб прийняти участь в Акції, Учасник повинен:

 • Бути клієнтом одного із Замовників на період проведення акції
 • Заповнити гугл-форму, посилання на яку розміщене Організатором акції на сторінці 104.ua в соціальній мережі Facebook, вказавши своє Прізвище, Ім’я та По-батькові, діючий номер телефону та/або електронну адресу
 • Вподобати акаунт 104.ua, створений в соціальній мережі Facebook
 • В період з «01» по «14» грудня 2020 року виконати одну з наступних умов:

            - з 1 по 14 грудня повністю оплатити доставку газу (послуга з розподілу газу) за 2020 рік та на момент проведення акціїї не мати боргів за доставку газу за 2020 рік – щоб прийняти участь у розіграші 100 фірмових чашок 104.ua

            - з 1 по 14 грудня сплатити за доставку газу від 500 до 999 гривень та на момент проведення акції не мати боргів за доставку газу за 2020 рік – щоб прийняти участь в розіграші 100 фірмових сигналізаторів газу

            - з 1 по 14 грудня сплатити за доставку газу 1000 або більше гривень, та на момент проведення акції не мати боргів за доставку газу за 2020 рік – щоб прийняти участь в розіграші 100 смартфонів

Для отримання призу Переможець повинен надати Замовнику документ, що підтверджує особу Учасника та платіжний документ, що підтверджує виконання ним вказаних умов участі в акції.

 1. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.
 2. Організатор залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до умов та строків проведення Акції без повідомлення Учасників про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання подарунків після їх вручення Учаснику Акції, який був обраний переможцем за результатами випадкової вибірки (далі – Переможець).
 3. Серед Учасників, які успішно виконали умови Акції в період з «01» грудня по «14» грудня 2020 року включно, по сто переможців обираються випадковою комп’ютерною вибіркою www.random.org. в кожній категорії призів.
 4. Результати Акції будуть оголошені «22» грудня 2020 року на фейсбук сторінці 104.ua
 5. Заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
 6. Організатор після оголошення результатів Акції протягом 10 днів зв’язується з Переможцями Акції за допомогою вказаних Учасниками контактних номеру телефону або електронної пошти відповідно та затребує інформацію (паспортні дані та ІНН), необхідну для вручення Подарунку.
 7. Якщо Переможець не надав необхідну інформацію Організатору у строк до 30.12.2020 він вважається таким, що відмовився від участі в Акції та отримання Подарунка.
 8. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними подарунків у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Одержувачі подарунків підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у конкурсі у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю і фотографії тощо будуть належати Організатору.
 9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.
 10. Приймаючи участь у Акції, Учасники, а у випадку якщо Учасник неповнолітня, обмежено дієздатна чи недієздатна особа один із його батьків/опікун/піклувальник надають Організатору згоду на безкоштовну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; Надання такої згоди розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
 11. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності. Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 12. Організатор Акції не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.
 13. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.
 14. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за коректну роботу сайту www.random.org.