Ваш браузер застарів

Оновіть браузер, щоб безпечніше, швидше та зручніше користуватися сайтом

Оновити браузер

Акція «Січневі подарунки від 104.ua»

24 грудня 2021

Забагато подарунків від 104.ua не буває!

Розігруємо 20 подарунків за ваші відповіді на запитання про газовий котел 104.ua Model T:

  • 5 брендованих теплих наборів: шапка та шарф
  • 5 сертифікатів на сервісне обслуговування газового котла
  • 10 флешок-браслетів

Щоб стати учасником розіграшу, необхідно дати відповіді на запитання анкети та вказати номер особового рахунку.
Перейти на опитування можливо зі спливаючого банера в особистому кабінеті або з оповіщень у розділі «Зворотний зв’язок».

Опитування триватиме із 29.12.2021 по 25.01.2022, інформація про розіграш та переможців буде опублікована на сторінці 104.ua у FB та на сайті https://ok.104.ua/ .

Офіційні правила акції «Січневі подарунки від 104.ua»

1. Організатор Акції: ТОВ «104.ЮА», код ЄДРПОУ 39142689, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.

2. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.

3. Територія проведення Акції – Україна, за виключенням територій проведення Операції Об’єднаних Сил та тимчасово окупованих територій.

4. Строк дії Акції – з «29» грудня 2021 по «25» січня 2022 року включно.

5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

6. Учасниками Акції не можуть бути працівники або близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції.

7. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Подарунків.

8. Щоб взяти участь в Акції, Учасник повинен:

8.1. Дати відповідь на запитання анкети, яка розміщується на сайтах партнерів:

https://vn.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46637
https://vl.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46644
https://dpgor.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46645
https://dp.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46647
https://zt.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46648
https://zk.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46649
https://zp.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46650
https://if.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46651
https://ts.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46658
https://kr.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46653
https://lv.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46654
https://mk.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46655
https://rv.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46656
https://sm.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46699
https://kh.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46659
https://khgor.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46660
https://km.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46771
https://cv.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46662
https://cn.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/zabagato-podarunkiv-vid-104.ua-ne-buvaje-46772

8.2. Мати особовий рахунок у сервісі 104.ua Особистий кабінет.

9. Організатор залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до умов та строків проведення Акції без повідомлення про це Учасникам. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування.

10. Збір анкет припиняється «25» січня 2022 року о 23:59 годині.

11. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання подарунків після їх вручення Учаснику Акції, який був обраний Переможцем за результатами випадкової вибірки (далі – Переможець).

12. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав всі умови участі в Акції та був визначений за допомогою випадкової вибірки чисел Переможцем, має можливість отримати від Організатора один із подарунків, зазначених нижче.

13. Серед Учасників, які успішно виконали умови Акції, «28» січня 2022 року обираються Переможці методом випадкової вибірки чисел, про що робиться відповідна публікація на сторінці 104.ua у FB.

14. Під Подарунком мається на увазі:

  • 5 брендованих теплих наборів: шапка та шарф
  • 5 сертифікатів на сервісне обслуговування газового котла
  • 10 флешок-браслетів

15. З Учасником, який заповнив Анкету та став Переможцем Акції, зв’язується представник, який погоджує з кожним Переможцем дату вручення подарунка.

16. Кожний особовий рахунок може бути у списку учасників Акції виключно один раз. У ситуації, коли один і той самий номер особового рахунку був вказаний у декількох анкетах, до Акції допускається Учасник, який першим заповнив анкету від цього особового рахунку.

17. Отримання Подарунка Переможцем або Учасником Акції можливе лише на території України. Для отримання призу Переможець повинен надати Замовнику документ, що підтверджує особу Учасника.

18. Заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

19. Якщо з Переможцем не вдається зв’язатися за вказаними в Анкеті учасника Акції контактами в термін до «10» лютого 2022, він вважається таким, що відмовився від участі в Акції та отримання Подарунка.

20. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують згоду на використання їхніх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними Подарунків у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Одержувачі Подарунків підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у розіграші у засобах масової інформації, в тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю і фотографії тощо будуть належати Організатору.

21. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

22. Беручи участь в Акції, Учасники, у випадку якщо вони неповнолітні, обмежено дієздатні чи недієздатні, підтверджують, що один із їхніх батьків/опікун /піклувальник надає Організатору згоду на безплатну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Надання такої згоди розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

23. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції, на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менший за строк позовної давності. Беручи участь в Акції, Учасники надають згоду на передачу персональних даних Організатору Акції та підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

24. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.

25. Організатор Акції не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

26. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.