Ваш браузер застарів

Оновіть ваш браузер для покращення безпеки, швидкості та зручності користування сайтом

Оновити браузер

Беріть участь у опитуванні – вигравайте подарунок!

10 червня 2021

Сайт 104.ua пропонує вам взяти участь в опитуванні, які характеристики газових котлів для вас найважливіші, та виграти чудові подарунки! Заповнюйте анкету та вигравайте один із газових сигналізаторів або брендовану термокружку від 104.ua.

Офіційні правила акції
«Відповідайте на запитання Анкети та отримуйте подарунки від 104.ua»

 1. Організатор Акції ТОВ «104.ЮА», код ЄДРПОУ 39142689, місцезнаходження: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.
 2. Контроль за проведенням Акції здійснює Організатор.
 3. Територія проведення Акції - Україна, за виключенням територій проведення Операції Об’єднаних Сил та тимчасово окупованих територій.
 4. Строк дії Акції - з "16" червня по "12" липня 2021 року включно.
 5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
 6. Учасниками Акції не можуть бути працівники або близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки) Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції.
 7. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Подарунків.
 8. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учасник повинен
  8.1. Дати відповідь на запитання анкети, яка розміщується на сайтах партнерів:
 9. Організатор залишає за собою право вносити зміни та/або доповнення до умов та строків проведення Акції без повідомлення Учасників. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування.
 10. Збір анкет припиняється «12» липня 2021 року о 12:00 годині. Зібрані дані звіряються Організатором на предмет виконання всіх умов Акції. Строк перевірки – до «19» липня 2021 року.
 11. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності стосовно наслідків використання подарунків після їх вручення Учаснику Акції, який був обраний Переможцем за результатами випадкової вибірки (далі – Переможець).
 12. Під Акцією мається на увазі, що Учасник, який виконав всі умови участі в Акції та був визначений̆ за допомогою випадкової вибірки чисел Переможцем, має можливість отримати від Організатора один із подарунків, зазначених нижче.
 13. Серед Учасників, які успішно виконали умови Акції, «20» липня 2021 року обираються Переможці методом випадкової вибірки чисел.
 14. Після проведення розіграшу на фейсбук сторінці 104.ua https://www.facebook.com/104.UA публікується повний список Переможців, але не пізніше «22» липня 2021 року.
 15. Під Подарунком мається на увазі:
  - 10 сигналізаторів 104.ua;
  - 10 термочашок від 104.ua.
 16. З Учасником, який заповнив Анкету, та став Переможцем Акції зв’язується представник, який погоджує з кожним Переможцем дату вручення подарунку.
 17. Кожний особовий рахунок може бути у списку учасників Акції виключно один раз. У ситуації, коли один і той самий номер особового рахунку потрапляє у список учасників Акції більше одного разу, до Акції допускається Учасник, який першим заповнив анкету від цього особового рахунку.
 18. Отримання Подарунку Переможцем або Учасником Акції можливе лише на території̈ України. Для отримання призу Переможець повинен надати Замовнику документ, що підтверджує особу Учасника.
 19. Заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
 20. У випадку, коли з Переможцем не можливо зв’язатися по вказаних у Анкеті учасника Акції контактах у термін до «27» липня 2021 він вважається таким, що відмовився від участі в Акції та отримання Подарунка.
 21. Учасники Акції своєю участю в Акції підтверджують свою згоду на використання їх прізвищ та фотографій у випадку отримання ними Подарунків у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах без будь-якого матеріального відшкодування, а також згоду дотримуватися інших правил Акції. Одержувачі Подарунків підтверджують свою згоду давати рекламні інтерв’ю про участь у розіграші у засобах масової інформації, у тому числі по радіо і телебаченню, а також фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їм за це будь-якої грошової компенсації. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на такі інтерв’ю і фотографії тощо будуть належати Організатору.
 22. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне рішення приймається Організатором Акції.
 23. Беручи участь у Акіції, Учасники, у випадку якщо Учасник неповнолітня, обмежено дієздатна чи недієздатна особа, один із його батьків / опікун / піклувальник надають Організатору згоду на безкоштовну обробку інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Надання такої згоди розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
 24. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Акції та задоволення прав Учасника Акції та на строк не більший ніж необхідно для виконання умов Акції, але не менше строку позовної давності. Приймаючи участь в Акції, Учасники надають згоду на передачу персональних даних Організатору Акції та підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками з власної волі та на законних підставах. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
 25. Беручи участь у Акції Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої компенсації.
 26. Організатор Акції не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.
 27. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.